Ngủ nhờ qua đêm
demon
· 26/12/2014 · 404481 view ·

Phần đầu và cuối tớ bám sát cốt truyện. Chỉ có phần cảnh hot thì do game theo nhiều hướng lựa chọn nên tớ sắp xếp lại để có full tất cả các cảnh, tất nhiên lời thoại vẫn lấy trong game. Cho nên ai từng chơi qua sẽ đôi lúc nhận thấy lời thoại đúng là có trong game nhưng ở cảnh khác chứ không phải cảnh này. Do số trang quá nhiều nên ko biết có rà sót lỗi chính tả hay edit ko nữa, các bạn thông cảm nhé. Cảm ơn bạn diphuc170102 đã luôn cổ vũ và cho ý kiến tham khảo, nên mới có thể xong sớm như vậy. Chứ dịch cả game khá oải, tớ định bỏ xó để đi chơi rồi cơ :3 Vẫn như thường lệ, các bạn nhớ down về để cảm nhận được hình ảnh chuyển động rõ hơn.

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 163

  162

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 164

  163

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 165

  164

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 166

  165

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 167

  166

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 168

  167

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 169

  168

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 170

  169

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 171

  170

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 172

  171

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 173

  172

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 174

  173

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 175

  174

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 176

  175

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 177

  176

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 178

  177

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 179

  178

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 180

  179

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 181

  180

 • Ngủ nhờ qua đêm - Tác giả BLACK MONKEY - Trang 182

  181

1 - 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120121 - 140141 - 160161 - 180181 - 200201 - 220221 - 240241 - 260261 - 280281 - 300301 - 320321 - 340341 - 360361 - 371