Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj)
gacon_136
· 21/2/2017 · 61351 view ·

Gồm 4 chương đang dịch và sẽ up từ từ:) Trong thế giới của siêu anh hùng Avengers Chương 1 : nhân vật chính vì khiêu khích nên bị nhân vật chính khác đè ra hiếp dâm ( bẻ thẳng thành cong , tui thích ). :>


 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 3

  2

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 4

  3

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 5

  4

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 6

  5

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 7

  6

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 8

  7

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 9

  8

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 10

  9

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 11

  10

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 12

  11

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 13

  12

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 14

  13

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 15

  14

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 16

  15

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 17

  16

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 18

  17

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 19

  18

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 20

  19

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 21

  20

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Tác giả KoTora/XXkorori - Trang 22

  21

1 - 2021 - 32