Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj)

 1. đăng bởi gacon_136
 2. cập nhật 21/2/2017

Gồm 4 chương đang dịch và sẽ up từ từ:) Trong thế giới của siêu anh hùng Avengers Chương 1 : nhân vật chính vì khiêu khích nên bị nhân vật chính khác đè ra hiếp dâm ( bẻ thẳng thành cong , tui thích ). :>

 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 32
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 43
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 54
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 65
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 76
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 87
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 98
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 109
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1110
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1211
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1312
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1413
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1514
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1615
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1716
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1817
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 1918
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 2019
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 2120
 • Chapter 1 : Bẻ thẳng thành cong ( Dark Avengers dj) - Trang 2221