Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro)

Duy Goby · 3/03/2017, 08:02

202,975 view

1 · · 0

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với truyện cổ tính Cậu Bé Quả Đào của Nhật Bản rồi phải không, nhưng nếu truyện cổ tích ấy được vẽ theo một góc nhìn Boy Love thì sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng đón đọc nha ^_^ Cảm ơn các bạn thời gian qua đã rất ủng hộ mình và series Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound), trong lúc chờ CSBT ra mắt tập 5 free, các bạn hãy cùng mình theo dõi những hot series khác nhé :D !!!

#Bara #Dễ thương #Lãng mạn #Yaoi #Thiếu niên #Cưỡng hiếp #Tập thể #Thuần phục #Hai cây một lỗ #Thần quỷ #Thần thoại #Người x Thú #Cổ trang #Shota #Cổ tích 


Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 3

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 2

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 4

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 5

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 6

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 7

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 9

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 10

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 11

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 12

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 13

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 8

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 14

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 16

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 17

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 15

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 18

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 20

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 21

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 19

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 22

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 24

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 23

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 25

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 27

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 26

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 28

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 29

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 30

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 32

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 31

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 33

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 34

Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro) - Tác giả PULIN Nabe (kakenari) - Trang 35


Cuộc Phiêu Lưu Của Đào Thái Lang (Otogibanashi Momotaro)

Duy Goby · 3/03/2017, 08:02

202,975 view

1 · · 0

Chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với truyện cổ tính Cậu Bé Quả Đào của Nhật Bản rồi phải không, nhưng nếu truyện cổ tích ấy được vẽ theo một góc nhìn Boy Love thì sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng đón đọc nha ^_^ Cảm ơn các bạn thời gian qua đã rất ủng hộ mình và series Chó Săn Bóng Tối (Darkness Hound), trong lúc chờ CSBT ra mắt tập 5 free, các bạn hãy cùng mình theo dõi những hot series khác nhé :D !!!

#Bara #Dễ thương #Lãng mạn #Yaoi #Thiếu niên #Cưỡng hiếp #Tập thể #Thuần phục #Hai cây một lỗ #Thần quỷ #Thần thoại #Người x Thú #Cổ trang #Shota #Cổ tích 


Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎
  • bjmet_79m · 15 ngày trước

    .....cổ tích......