[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008

12,679 view

3 · · 0

avatar@grell_kuro123 (@grell_kuro123) · 6/03/2017, 13:22 

Tác giả: Han Kyeul / Trans: Trâm / Pr: Grell / Edit: Grell /Nội dung: Một nam sinh cấp ba với trái tim ngừng đập và một người đàn ông có thể khiến trái tim của cậu ấy đập trở lại.

Tác giả:  Han Kyeul 

Tags:  Full màu Manhwa 


[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008 - Tác giả Han Kyeul - Trang 2

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008 - Tác giả Han Kyeul - Trang 3

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008 - Tác giả Han Kyeul - Trang 4

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008 - Tác giả Han Kyeul - Trang 5

Các truyện tương tự

[ Manhwa ] Trái tim thầm lặng - Heart Silent - Chap 008

12,679 view

3 · · 0

avatar@grell_kuro123 (@grell_kuro123) · 6/03/2017, 13:22 

Tác giả: Han Kyeul / Trans: Trâm / Pr: Grell / Edit: Grell /Nội dung: Một nam sinh cấp ba với trái tim ngừng đập và một người đàn ông có thể khiến trái tim của cậu ấy đập trở lại.

Tác giả:  Han Kyeul 

Tags:  Full màu Manhwa