Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ

đăng bởi jrockhome cập nhật 21/4/2017

Dịch thuật và Edit: Ám Trần Di Tán

Sơ lược nội dung: Truyện kể về một nhóc shouta đáng thương bị má theo trai đuổi ra khỏi nhà, đến trường thì bị bạn bè bắt nạt, nhóc ra đường thì bị trai gạ rếp… để mưu sinh, để có nơi trú ẩn mỗi đêm nhóc bán thân giá rẻ… nói chung xem thấy hơi hơi đau lòng… T^T… H cao… vầng… rất cao…

66
Server ảnh
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 2
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 3
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 4
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 5
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 6
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 7
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 8
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 9
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 10
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 11
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 12
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 13
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 14
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 15
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 16
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 17
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 18
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 19
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 20
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 21
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 22
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 23
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 24
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 25
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 26
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 27
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 28
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 29
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 30
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 31
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 32
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 33
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 34
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 35
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 36
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 37
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 38