Trang chủ

[Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ

Dịch thuật và Edit: Ám Trần Di Tán

Sơ lược nội dung: Truyện kể về một nhóc shouta đáng thương bị má theo trai đuổi ra khỏi nhà, đến trường thì bị bạn bè bắt nạt, nhóc ra đường thì bị trai gạ rếp… để mưu sinh, để có nơi trú ẩn mỗi đêm nhóc bán thân giá rẻ… nói chung xem thấy hơi hơi đau lòng… T^T… H cao… vầng… rất cao…

 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 32
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 43
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 54
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 65
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 76
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 87
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 98
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 109
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1110
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1211
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1312
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1413
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1514
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1615
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1716
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1817
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 1918
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 2019
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 2120
 • [Yaoi Manga] Khép Đôi Mắt Lại Và Mơ - Trang 2221

Bình luận