Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2

đăng bởi duy_goby cập nhật 6/6/2017

Chuyện ái tình khoái lạc nam-nam của các tướng lĩnh thời Tam Quốc một lần nữa lại được lên sóng rồi đây ^^ Mọi người cùng đón xem tuần sau sẽ tới chiến binh nào xuất hiện nha ;) !! Qua giờ mình nhận được rất nhiều inbox về việc dịch tập 5-6 vừa ra mắt của Chó Săn Bóng Tối, đương nhiên là mình vẫn sẽ dịch series này rồi chứ không bỏ đâu mọi người cứ yên tâm ;) Hiện giờ mình đang gấp rút thực hiện Chó Săn Bóng Tối tập 5 đây, nội trong tuần này sẽ có liền thôi, các bạn hãy đón xem nhé ^^!!!

102
Server ảnh
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 2
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 3
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 4
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 5
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 6
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 7
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 8
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 9
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 10
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 11
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 12
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 13
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 14
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 15
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 16
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 17
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 18
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 19
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 20
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 21
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 22
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 23
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 24
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 25
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 26
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 27
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 28
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 29
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 30
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 31
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 32
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 33
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 34
 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 2 - Musou Bitch 2 - Trang 35