Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice)
duy_goby
· 17/6/2017 · 103225 view ·

Nhân vật lên sóng trong tập thứ 3 lần này là Khương Duy (Jiang Wei) - một vị tướng trẻ của phe Thục, nói chung là dịch tập này cũng cảm thấy khá là xót, và cũng từ lâu mình đã thề với bản thân là sẽ không bao giờ cao thượng trong tình cảm nữa rồi ^^ thật sự làm người cao thượng khổ lắm ấy, tuy được người ta ái mộ thật đấy cuối cùng bao nhiêu nỗi buồn cũng do mình ôm hết thôi à, thôi nói nhiều quá rồi, mọi người cùng đọc truyện và ngẫm nghĩ nha ^_^ Không biết tập tiếp theo tướng lĩnh nào sẽ lên sàn nữa đây, đang suy nghĩ là có nên chọn Khương Duy nữa ko, tại thấy ẻm dễ thương quá nên mình cũng muốn cho lên thớt 2 tập liên tiếp luôn á xD ~


 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 2

  1

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 4

  3

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 6

  5

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 5

  4

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 7

  6

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 8

  7

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 9

  8

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 10

  9

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 11

  10

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 12

  11

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 13

  12

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 14

  13

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 15

  14

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 16

  15

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 18

  17

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 17

  16

 • Dynasty Warriors Boy Love - Tập 3 - Âm Thanh Trói Buộc (Bind Voice) - Tác giả Orutabon - Trang 19

  18

1 - 18