Dangerous Relationship 2

sarutobi
· 29/6/2017

Tập này một số chỗ khó dịch quá nên mình tốn khá nhiều thời gian nên mãi mới đang lên được, mình không biết còn sai chỗ nào không nữa nên mong mọi người thông cảm.

29,971 view

0

·


1 - 2021 - 24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 - 2021 - 24