Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt]

Zero · 10/07/2017, 18:48

6,489 view

0 · · 0

Tình cảm của cặp đôi Yuuro x Shinta (cặp chính) và 1 cặp phụ. P/s: Đây là câu truyện tiếp theo của bộ Couple’s Secret hay ''Đừng lột đồng phục của tuôi''

Tác giả

Koorigumo/ KENN

#Hardcore #Uncensored #Furry #Bara/Muscle #Dễ thương Furry 


Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 2

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 3

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 4

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 5

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 6

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 7

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 8

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 9

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 10

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 11

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 12

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 13

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 14

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 15

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 16

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 17

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 18

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 19

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 20

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 21

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 22

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 23

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 24

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 25

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 26

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 27

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 28

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 29

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 30

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt] - Tác giả Koorigumo/ KENN - Trang 31

Các truyện tương tự

Cặp đôi bí mật (Futari no Himitsu/ Couples Secret) [Tiếng Việt]

Zero · 10/07/2017, 18:48

6,489 view

0 · · 0

Tình cảm của cặp đôi Yuuro x Shinta (cặp chính) và 1 cặp phụ. P/s: Đây là câu truyện tiếp theo của bộ Couple’s Secret hay ''Đừng lột đồng phục của tuôi''

Tác giả

Koorigumo/ KENN

#Hardcore #Uncensored #Furry #Bara/Muscle #Dễ thương Furry 


Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎