[594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt]
snow1122
· 19/7/2017 · 102444 view ·

Không nói nhiều, đọc đi ^^ Câu chuyện nì kể về Nagisa Hazuki và Rei Ryugazaki, hai bạn này trong phim cũng có hơi bị nhiều hint đấy :) tui hơi bị cuồng cặp này luôn, cơ mà tìm mãi mới thấy Nagisa ở dưới. Rõ là Nagisa chuẩn thụ mà cứ bị ép ở trên, bực mình dễ sợ >.< Mà đây là tác phẩm đầu tay của tui á :3 Mong mọi người góp ý thêm. Và.... Chúc đọc truyện vui vẻ ^^


 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 3

  2

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 4

  3

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 5

  4

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 6

  5

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 7

  6

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 8

  7

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 9

  8

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 10

  9

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 11

  10

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 12

  11

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 13

  12

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 14

  13

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 15

  14

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 16

  15

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 17

  16

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 18

  17

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 19

  18

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 20

  19

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 21

  20

 • [594×841 (A1)] LÊN CẤP! – Free! dj [Việt] - Tác giả Tớ :3 - Trang 22

  21

1 - 2021 - 4041 - 41