Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Câu chuyện riêng anh - Phần 1

đăng bởi bundaumamtom1989 cập nhật 17/3/2015

Qua vietbara thấy có truyện này ngắn ngắn đáng yêu post lên chia sẻ cho mọi người trong khi đợi truyện mới dịch :D

14
Server ảnh
  • Câu chuyện riêng anh - Phần 1 - Trang 2
  • Câu chuyện riêng anh - Phần 1 - Trang 4
  • Câu chuyện riêng anh - Phần 1 - Trang 5
  • Câu chuyện riêng anh - Phần 1 - Trang 6
  • Câu chuyện riêng anh - Phần 1 - Trang 7
  • Câu chuyện riêng anh - Phần 1 - Trang 8
  • Câu chuyện riêng anh - Phần 1 - Trang 9