Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2)
muoi_bien_3700
· 6/8/2017 · 7549 view ·

Oneshot kể về cuộc đời nô lệ, sự trốn thoát và gặp gỡ những người bạn mới của Mark. Cùng với đó là những bí mật động trời sẽ được giải đáp cùng với những phân cảnh tốn nhiều giấy và nước ~ (P2) Sản phẩm đầu tay, mọi người góp ý nhá. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.


 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 39

  38

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 40

  39

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 41

  40

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 42

  41

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 43

  42

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 2

  1

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 3

  2

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 4

  3

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 5

  4

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 6

  5

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 7

  6

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 8

  7

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 9

  8

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 10

  9

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 11

  10

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 12

  11

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 13

  12

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 14

  13

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 15

  14

 • Desperado - Kẻ liều mạng tuyệt vọng (P2) - Tác giả FCLG - Trang 16

  15

1 - 2021 - 4041 - 42