Chủ nhân của tôi

Risou · 8/08/2017, 07:30

44,627 view

2 · · 0

Tác giả

Bohra Naono

#Lãng mạn #Yaoi #Furry #hài hước #Dễ thương Furry 


Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 2

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 3

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 4

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 5

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 6

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 7

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 8

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 9

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 10

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 11

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 12

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 13

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 14

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 15

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 16

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 17

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 18

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 19

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 20

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 21

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 22

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 23

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 24

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 25

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 26

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 27

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 28

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 29

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 30

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 31

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 32

Chủ nhân của tôi - Tác giả Bohra Naono - Trang 33


Chủ nhân của tôi

Risou · 8/08/2017, 07:30

44,627 view

2 · · 0

Tác giả

Bohra Naono

#Lãng mạn #Yaoi #Furry #hài hước #Dễ thương Furry 


Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý và nhận +3 điểm cống hiến. Nhập @admin để gọi admin 😎
 • h1lw7katf · một tháng trước

  Mong ad sẽ dịch những truyện như thế này nhiu hơn nữa, truyện râts hay

  • ry0nvytkg · một tháng trước

   Bạn ơi cho mình xin link gốc (bản raw) của truyện này được không ?