Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Khiến anh ta nứng lên nào!

đăng bởi b14 cập nhật 27/8/2017

Chuyện về gấu anh vừa đô vừa dễ nứng bị gấu bé hành cho nát cu từ trên tàu điện cho tới phòng tập. Tui thấy truyện này nét vẽ cực đẹp :v Cực chi tiết :v nhìn rất phê mắt :v Dịch thuật thì chưa tốt được vì đây là truyện đầu tiên của mình :))))) Nên mình muốn tìm ai đó tốt bụng trans chung cùng mình :)) biết pts là good rùi <3 Truyện tiếp theo mình dịch là Brown Bear của Takaku Nozomu, dịch 1 mình chắc mất tầm 1 tuần á :v

31
Server ảnh
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 2
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 3
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 4
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 5
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 6
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 7
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 8
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 9
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 10
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 11
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 12
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 13
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 14
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 15
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 16
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 17
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 18
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 19
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 20
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 21
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 22
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 23
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 24
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 25
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 26
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 27
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 28
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 29
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 30
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 31
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 32
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 33
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 34
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 35
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 36
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 37
 • Khiến anh ta nứng lên nào! - Trang 38