Truyện Tranh Gay
Đăng truyện

For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh)

đăng bởi b14 cập nhật 19/9/2017

Mọi ng đọc cho mình feedback nhé :v mới vào nghề nên trình chưa chuẩn lắm :> Một ngày lên web đen thấy truyện hay quá dịch về cho ae đọc :v :v :v Tui dịch vì có con sư tử Leomon đẹp đẹp cute quá không chịu nổi =))))) *Ngôn từ cục súc ae bỏ qua cho =)))) vì dịch thế mới đúng style truyện cưỡng hiếp =))) Tên truyện thì chịu vì ông trans bản eng cũng chẳng rõ lắm =)))

17
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 32
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 43
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 54
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 65
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 76
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 87
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 98
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 109
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1110
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1211
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1312
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1413
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1514
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1615
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1716
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1817
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 1918
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 2019
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 2120
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 2221
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 2322
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 2423
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 2524
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 2625
 • For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh) - Trang 2726