For the Lion-Man Type Electric Life Form to Overturn Fate (Cho chú sư tử Leomon thay đổi định mệnh)

b14
· 19/9/2017

Mọi ng đọc cho mình feedback nhé :v mới vào nghề nên trình chưa chuẩn lắm :> Một ngày lên web đen thấy truyện hay quá dịch về cho ae đọc :v :v :v Tui dịch vì có con sư tử Leomon đẹp đẹp cute quá không chịu nổi =))))) *Ngôn từ cục súc ae bỏ qua cho =)))) vì dịch thế mới đúng style truyện cưỡng hiếp =))) Tên truyện thì chịu vì ông trans bản eng cũng chẳng rõ lắm =)))

23,392 view

0

·


1 - 2021 - 26

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

24

1 - 2021 - 26