RPPP – Batman Ngoại Truyện
rontran
· 12/4/2015 · 109212 view ·

Truyện kể về sự khó khăn và rắc rối lớn nhất trong nhiệm vụ cứu vớt thành phố khỏi nhưng âm mưu xấu xa của bộ đôi siêu anh hùng Batman & RoBin . Lần đầu trans thể loại siêu anh hùng , tuy đã được tác giả nấu lại theo hướng Shotacon , nhưng quả thật là đọc thấy thích hơn nhiều so với thể loại RoBin phiên bản gốc(không thích tạo hình của RoBin gốc) :D Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ . Nhớ để lại cm nếu thấy thích thể loại mới này nhé !!

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 3

  2

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 4

  3

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 5

  4

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 6

  5

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 7

  6

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 8

  7

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 9

  8

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 10

  9

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 11

  10

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 12

  11

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 13

  12

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 14

  13

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 15

  14

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 16

  15

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 17

  16

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 18

  17

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 19

  18

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 20

  19

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 21

  20

 • RPPP – Batman Ngoại Truyện - Tác giả [Kuzuya (Toshiyuki)] - Trang 22

  21

1 - 2021 - 37