Trang 1 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 2 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 3 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 4 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 5 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 6 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 7 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 8 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 9 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 10 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 11 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 12 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 13 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 14 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 15 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 16 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 17 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 18 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 19 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 20 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 21 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Trang 22 - Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em! (- CAPYBARA (Yagi)) - Truyện tranh Gay - Server Optimized

Dynasty Warriors Boy Love - Tập 4 - Bởi Vì Đó Là Em!

Duy Goby

68,075 view

Trời đất, sau 5 tháng trời cuối cùng mình cũng tung ra được tập mới cho Dynasty Warriors Boy Love =)))) Chắc mọi người đã quên bộ mất truyện cổ trang này hết rồi ha ^o^ Do quá chú tâm đầu tư cho các bộ truyện khác mà mình xém quên mất truyện này luôn xD Trong tập 4 này chúng ta sẽ được làm quen với cặp đôi Lý Điển-Nhạc Tiến, đều là 2 khai quốc công thần rất tài năng của Tào Tháo. Nếu bạn nào có chơi Dynasty Warriors 8 rồi thì sẽ thấy đây là một cặp đôi cũng rất đáng yêu đó. Nội dung tập này: Lý Điển vô cùng bối rối với những cảm xúc kì lạ mà mình dành cho Nhạc Tiến, ko thể tập trung trong chuyện gì hết, Quách Gia - 1 quân sư tài giỏi đã biết được điều này và ra tay giúp đỡ Nhạc Tiến. Hãy cùng xem cách mà họ giải quyết vấn đề này sẽ như thế nào nhaaaa ^_^!!!

Báo cáo