Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2
duy_goby
· 17/11/2017 · 67951 view ·

Rất cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã ủng hộ tập đầu tiên của Vết Nứt Nơi Trái Tim ^^ Tập 2 đã chính thức lên sóng rồi đây. Nếu như tập đầu có ngược thụ chút chút thì tập 2 này tới lượt anh công bị ngược, bị dày xéo con tim lại nha hehehe. Nhưng yên tâm, hành trình đi tìm hạnh phúc của 2 bạn trẻ sẽ không còn lâu nữa đâu. Hãy đón xem tập 3 vào tuần sau nhé ^.^ Ôiii lúc dịch tập này lại tốn thêm 1 lít nước mắt nữa hixxx, nhớ tình cũ ghê~~~


 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 3

  2

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 4

  3

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 5

  4

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 6

  5

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 7

  6

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 8

  7

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 9

  8

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 10

  9

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 11

  10

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 12

  11

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 13

  12

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 14

  13

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 15

  14

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 16

  15

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 17

  16

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 18

  17

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 19

  18

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 20

  19

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 21

  20

 • Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 2 - Tác giả Conro - Trang 22

  21

1 - 2021 - 34