Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3

27,507 view

0 · · 0

avatar@duy_goby (@duy_goby) · 26/11/2017, 13:39 

Tập 3 đã tới rồi đây mọi người. Vậy là Yuni đã gặp lại Natsuki rồi ^^ Để xem anh chàng này sẽ làm sao để bộc lộ tâm tư của mình cho Natsuki biết và khiến cho Natsuki chấp nhận nó nha. Liệu mối quan hệ của cả 2 có được nâng lên một tầm cao mới ko ^^? Hãy cùng đọc ngay nào ♥♥♥

Tác giả:  Conro 

Tags:  Dễ thương Lãng mạn Hardcore Yaoi Thiếu niên Nam sinh Bạn thân Bạn thơ ấu 


Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 2

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 3

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 4

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 5

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 6

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 7

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 8

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 9

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 10

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 11

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 12

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 13

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 14

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 15

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 16

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 17

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 18

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 19

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 20

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 21

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 22

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 23

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 24

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 25

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 26

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 27

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 28

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 29

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 30

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 31

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 32

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 33

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 34

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 35

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 36

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3 - Tác giả Conro - Trang 37

Các truyện tương tự

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 3

27,507 view

0 · · 0

avatar@duy_goby (@duy_goby) · 26/11/2017, 13:39 

Tập 3 đã tới rồi đây mọi người. Vậy là Yuni đã gặp lại Natsuki rồi ^^ Để xem anh chàng này sẽ làm sao để bộc lộ tâm tư của mình cho Natsuki biết và khiến cho Natsuki chấp nhận nó nha. Liệu mối quan hệ của cả 2 có được nâng lên một tầm cao mới ko ^^? Hãy cùng đọc ngay nào ♥♥♥

Tác giả:  Conro 

Tags:  Dễ thương Lãng mạn Hardcore Yaoi Thiếu niên Nam sinh Bạn thân Bạn thơ ấu