Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn

Furry · 30/11/2017, 13:11

13,263 view

1 · · 0

Câu chuyện kể về một chú chó và một người,người này thường hay thức dậy sớm ăn sáng rồi đi làm công ty như thường lệ .Vào một ngày anh ta đã đi mua đồ ăn sáng trông lúc đi anh đã nghe tiếng lạ ở đằng xa một chú chó mắt kẹt nên ông đã cứu giúp. Rồi những chuyện xảy ra từ lúc ông đã gặp một người...người đó là ai ?

#Dễ thương #Lãng mạn #Hardcore #Thiếu niên #Furry #No sex 


Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 2

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 3

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 4

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 5

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 6

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 7

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 8

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 9

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 10

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 11

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 12

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 13

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 14

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 15

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 16

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 17

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 18

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 19

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 20

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 21

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 22

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 23

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 24

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 25

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 26

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 27

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 28

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 29

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 30

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 31

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 32

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn - Trang 33


Tôi Sẽ Không Bao Giờ Quên Đi Lòng Biết Ơn Của Bạn

Furry · 30/11/2017, 13:11

13,263 view

1 · · 0

Câu chuyện kể về một chú chó và một người,người này thường hay thức dậy sớm ăn sáng rồi đi làm công ty như thường lệ .Vào một ngày anh ta đã đi mua đồ ăn sáng trông lúc đi anh đã nghe tiếng lạ ở đằng xa một chú chó mắt kẹt nên ông đã cứu giúp. Rồi những chuyện xảy ra từ lúc ông đã gặp một người...người đó là ai ?

#Dễ thương #Lãng mạn #Hardcore #Thiếu niên #Furry #No sex 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎
  • ryoichi589
    2 tháng trước

    sauce plz