Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4

Duy Goby · 6/12/2017, 11:34

57,225 view

0 · · 0

Nói chung là cũng ko có gì để nói hết. Tình cảm của 2 đứa ngày càng phát triển rồi. Các bạn cứ thưởng thức nhé. hehe ^_^~

Tác giả: Conro

#Dễ thương #Lãng mạn #Hardcore #Yaoi #Thiếu niên #Nam sinh #Bạn thân #Ghen 


Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 2

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 3

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 4

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 5

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 6

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 7

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 8

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 9

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 10

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 11

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 12

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 13

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 14

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 15

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 16

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 17

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 18

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 19

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 20

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 21

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 22

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 23

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 24

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 25

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 26

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 27

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 28

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 29

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 30

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 31

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 32

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 33

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 34

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 35

Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4 - Tác giả Conro - Trang 36


Vết Nứt Nơi Trái Tim (Rift) - Tập 4

Duy Goby · 6/12/2017, 11:34

57,225 view

0 · · 0

Nói chung là cũng ko có gì để nói hết. Tình cảm của 2 đứa ngày càng phát triển rồi. Các bạn cứ thưởng thức nhé. hehe ^_^~

Tác giả: Conro

#Dễ thương #Lãng mạn #Hardcore #Yaoi #Thiếu niên #Nam sinh #Bạn thân #Ghen 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎