Gagagagantetsu
b14
· 13/12/2017 · 15759 view ·

Đọc xong ước mình cũng được như thanh niên may mắn kia =)) Sắp thi học kỳ chán quá ngồi dịch truyện =)) Mình xin phép không dịch trang cuối vì... lười :v Ngoài ra thì dịch thuạt có ngôn từ hơi cục súc nên ai đọc ko đc thì bỏ qua cho TT.TT Tiếp tục kêu gọi ng cùng đam mê sub truyện <3 Thân~~~, -bz14-

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 3

  2

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 4

  3

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 6

  5

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 7

  6

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 8

  7

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 9

  8

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 10

  9

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 11

  10

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 12

  11

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 13

  12

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 14

  13

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 15

  14

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 16

  15

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 17

  16

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 18

  17

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 19

  18

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 20

  19

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 21

  20

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 22

  21

 • Gagagagantetsu - Tác giả Takaku Nozomu - Trang 23

  22

1 - 2021 - 33