Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Gagagagantetsu

đăng bởi b14 cập nhật 13/12/2017

Đọc xong ước mình cũng được như thanh niên may mắn kia =)) Sắp thi học kỳ chán quá ngồi dịch truyện =)) Mình xin phép không dịch trang cuối vì... lười :v Ngoài ra thì dịch thuạt có ngôn từ hơi cục súc nên ai đọc ko đc thì bỏ qua cho TT.TT Tiếp tục kêu gọi ng cùng đam mê sub truyện <3 Thân~~~, -bz14-

28
Server ảnh
 • Gagagagantetsu - Trang 2
 • Gagagagantetsu - Trang 3
 • Gagagagantetsu - Trang 4
 • Gagagagantetsu - Trang 5
 • Gagagagantetsu - Trang 6
 • Gagagagantetsu - Trang 7
 • Gagagagantetsu - Trang 8
 • Gagagagantetsu - Trang 9
 • Gagagagantetsu - Trang 10
 • Gagagagantetsu - Trang 11
 • Gagagagantetsu - Trang 12
 • Gagagagantetsu - Trang 13
 • Gagagagantetsu - Trang 14
 • Gagagagantetsu - Trang 15
 • Gagagagantetsu - Trang 16
 • Gagagagantetsu - Trang 17
 • Gagagagantetsu - Trang 18
 • Gagagagantetsu - Trang 19
 • Gagagagantetsu - Trang 20
 • Gagagagantetsu - Trang 21
 • Gagagagantetsu - Trang 22
 • Gagagagantetsu - Trang 23
 • Gagagagantetsu - Trang 24
 • Gagagagantetsu - Trang 25
 • Gagagagantetsu - Trang 26
 • Gagagagantetsu - Trang 27
 • Gagagagantetsu - Trang 28
 • Gagagagantetsu - Trang 29
 • Gagagagantetsu - Trang 30
 • Gagagagantetsu - Trang 31
 • Gagagagantetsu - Trang 32
 • Gagagagantetsu - Trang 33
 • Gagagagantetsu - Trang 34