Boy Skirt tập 1
iav3
· 2/1/2018 · 46964 view ·

Vào ngày đầu tiên của trường trung học, Yuuya Ochi bị sốc khi phát hiện ra rằng cô gái ngồi trước mặt anh trong lớp học thực sự là một chàng trai tên là Shigemitsu Izumi. Không thể chỉ đơn giản là bỏ qua nó giống như những kẻ khác trong lớp, Yuuya không thể ngừng suy nghĩ về Izumi và tự hỏi nếu anh ta thực sự là một cô gái, đặc biệt là sau khi Yuuya thấy Izumi vẫy tay chào một anh chàng đẹp trai, người mà anh nghi ngờ là bạn trai của Izumi. Ý định để tìm hiểu thêm về những người Izumi thực sự là nam hay nữ...


 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 3

  2

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 4

  3

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 5

  4

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 6

  5

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 7

  6

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 8

  7

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 9

  8

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 10

  9

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 11

  10

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 12

  11

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 13

  12

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 14

  13

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 15

  14

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 16

  15

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 17

  16

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 18

  17

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 19

  18

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 20

  19

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 21

  20

 • Boy Skirt tập 1 - Tác giả Tomohiro Shinohara - Trang 22

  21

1 - 2021 - 4041 - 50