Những quả anh đào
chauduyan
· 7/1/2018 · 9360 view ·

Chắc nhiều bạn đọc rồi nhưng chưa thấy ai dịch nên mình dịch. Có 1 phần truyện không lời khá dài phía sau, nếu bạn nào rảnh thì thử soạn lời thử xem~ Thích chubby quá đi mất~

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 3

  2

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 4

  3

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 5

  4

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 6

  5

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 7

  6

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 8

  7

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 9

  8

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 10

  9

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 11

  10

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 12

  11

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 13

  12

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 14

  13

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 15

  14

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 16

  15

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 17

  16

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 18

  17

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 19

  18

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 20

  19

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 21

  20

 • Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 22

  21

1 - 2021 - 4041 - 49