Những quả anh đào

Tiểu Hắc · 6/01/2018, 18:42

6,616 view

0 · · 0

Chắc nhiều bạn đọc rồi nhưng chưa thấy ai dịch nên mình dịch. Có 1 phần truyện không lời khá dài phía sau, nếu bạn nào rảnh thì thử soạn lời thử xem~ Thích chubby quá đi mất~

Tác giả: Takaki Kyou

#Dễ thương #Lãng mạn #Furry #Chubby 


Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 2

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 3

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 4

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 5

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 6

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 7

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 8

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 9

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 10

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 11

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 12

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 13

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 14

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 15

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 16

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 17

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 18

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 19

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 20

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 21

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 22

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 23

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 24

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 25

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 26

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 27

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 28

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 29

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 30

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 31

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 32

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 33

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 34

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 35

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 36

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 37

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 38

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 39

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 40

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 41

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 42

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 43

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 44

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 45

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 46

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 47

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 48

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 49

Những quả anh đào - Tác giả Takaki Kyou - Trang 50


Những quả anh đào

Tiểu Hắc · 6/01/2018, 18:42

6,616 view

0 · · 0

Chắc nhiều bạn đọc rồi nhưng chưa thấy ai dịch nên mình dịch. Có 1 phần truyện không lời khá dài phía sau, nếu bạn nào rảnh thì thử soạn lời thử xem~ Thích chubby quá đi mất~

Tác giả: Takaki Kyou

#Dễ thương #Lãng mạn #Furry #Chubby 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎