[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh?

Kay · 5/01/2018, 19:54

43,567 view

0 · · 0

Anh tân binh nhà ta bị hai anh em sinh đôi bắt nạt, trong khi chỉ mới làm ở công ty chưa được lâu. Tuần này đang rảnh nên có thời gian dịch, chứ bắt đầu tuần sau là bắt đầu bận rồi. Cảm ơn Secret Base đã giúp cái app chỉnh hình ảnh, nhờ vậy mới làm được được cái ảnh bìa đẹp vậy (Mà chỉ vài cái đơn giản thôi). Mọi khi cứ để nguyên vậy mà up.

Tác giả: Terujirou

#Bara #Dễ thương #Công sở #Threesome #Muscle #Bara/Muscle #Cute 


[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 2

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 3

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 4

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 5

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 6

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 7

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 8

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 9

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 10

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 11

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 12

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 13

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 14

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 15

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 16

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 17

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 18

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 19

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 20

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 21

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 22

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 23

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 24

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 25

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 26

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 27

[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh? - Tác giả Terujirou - Trang 28


[Kay] Ai Là Người Có Được Tân Binh?

Kay · 5/01/2018, 19:54

43,567 view

0 · · 0

Anh tân binh nhà ta bị hai anh em sinh đôi bắt nạt, trong khi chỉ mới làm ở công ty chưa được lâu. Tuần này đang rảnh nên có thời gian dịch, chứ bắt đầu tuần sau là bắt đầu bận rồi. Cảm ơn Secret Base đã giúp cái app chỉnh hình ảnh, nhờ vậy mới làm được được cái ảnh bìa đẹp vậy (Mà chỉ vài cái đơn giản thôi). Mọi khi cứ để nguyên vậy mà up.

Tác giả: Terujirou

#Bara #Dễ thương #Công sở #Threesome #Muscle #Bara/Muscle #Cute 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎