Cuộc điều tra của Bogo và Nick

hoangnamkuto · 11/01/2018, 17:42

7,083 view

0 · · 0

Cuộc điều tra của trâu và sói tại ngôi làng thỏ ... ! Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên nếu mình có sai sót gì đó thì mong mọi người thông cảm nha ! Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Tác giả: Kurono Rokurou


Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 2

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 3

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 4

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 5

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 6

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 7

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 8

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 9

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 10

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 11

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 12

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 13

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 14

Cuộc điều tra của Bogo và Nick - Tác giả Kurono Rokurou - Trang 15


Cuộc điều tra của Bogo và Nick

hoangnamkuto · 11/01/2018, 17:42

7,083 view

0 · · 0

Cuộc điều tra của trâu và sói tại ngôi làng thỏ ... ! Đây là lần đầu tiên mình dịch truyện nên nếu mình có sai sót gì đó thì mong mọi người thông cảm nha ! Mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Tác giả: Kurono Rokurou

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎