[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+]

HoaLạcDương · 11/01/2018, 18:07

21,467 view

0 · · 0

Edit by: Tóm tắt: Omega khác đang trong quá trình tìm người để gạ tình, sau khi gạ tình thành công cả 3 đưa nhau lên giường =))))) 2 anh omega kia thì cũng thuộc dạng thường thôi :v, nhà cũng chẳng có gì ngoài điều kiện =)))

Tác giả: Moriyo

#Yaoi 


[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 2

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 3

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 4

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 5

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 6

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 7

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 8

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 9

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 10

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 11

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 12

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 13

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 14

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 15

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 16

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 17

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 18

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 19

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 20

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 21

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 22

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 23

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 24

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 26

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 27

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 28

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 29

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 30

[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+] - Tác giả Moriyo - Trang 25


[ABO Manga] Ai To Makoto - Chap 1 [Moriyo - 18+]

HoaLạcDương · 11/01/2018, 18:07

21,467 view

0 · · 0

Edit by: Tóm tắt: Omega khác đang trong quá trình tìm người để gạ tình, sau khi gạ tình thành công cả 3 đưa nhau lên giường =))))) 2 anh omega kia thì cũng thuộc dạng thường thôi :v, nhà cũng chẳng có gì ngoài điều kiện =)))

Tác giả: Moriyo

#Yaoi 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎