Surin-Chan
blaster
· 16/1/2018 · 47692 view

Một chàng trai bị biến thành chú cá voi sát thủ và được đưa đến công viên sở thú. (LƯU Ý: ĐỌC TỪ PHẢI SANG TRÁI)

 • Surin-Chan - Trang 3

  2

 • Surin-Chan - Trang 4

  3

 • Surin-Chan - Trang 5

  4

 • Surin-Chan - Trang 6

  5

 • Surin-Chan - Trang 7

  6

 • Surin-Chan - Trang 8

  7

1 - 7