My Father! [Tiếng Việt]

Zero · 12/01/2018, 05:23

12,150 view

1 · · 0

Nobuchiyo là đội trưởng của câu lạc bộ bóng bầu dục. Một lần, anh xin nghỉ hoạt động của câu lạc bộ 1 ngày để đi thăm người bố của mình đang bị bệnh. Thế nhưng khi tới bệnh viện thì 2 bố con...Đọc đi rồi biết :V

Tác giả: Kusariku (Devilob)

#Hardcore #Thú x Thú #Furry #Cha con #Bara/ Muscle 


My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 2

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 3

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 4

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 5

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 6

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 7

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 8

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 9

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 10

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 11

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 12

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 13

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 14

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 15

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 16

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 17

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 18

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 19

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 20

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 21

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 22

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 23

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 24

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 25

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 26

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 27

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 28

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 29

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 30

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 31

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 32

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 33

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 34

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 35

My Father! [Tiếng Việt] - Tác giả Kusariku (Devilob) - Trang 36


My Father! [Tiếng Việt]

Zero · 12/01/2018, 05:23

12,150 view

1 · · 0

Nobuchiyo là đội trưởng của câu lạc bộ bóng bầu dục. Một lần, anh xin nghỉ hoạt động của câu lạc bộ 1 ngày để đi thăm người bố của mình đang bị bệnh. Thế nhưng khi tới bệnh viện thì 2 bố con...Đọc đi rồi biết :V

Tác giả: Kusariku (Devilob)

#Hardcore #Thú x Thú #Furry #Cha con #Bara/ Muscle 

Các bạn vui lòng không để lại bình luận chat sex trong phần đọc truyện. Nếu thấy tin nhắn spam, hãy báo cáo cho admin để được xử lý 😎
  • hornydog0162
    8 ngày trước

    Dịch ổn / nhưng bạn có vẻ không để ý. Thằng bé trong bệnh viện là thằng con và người thăm là bố nó. Hoặc cũng có thể là mình sai. Mình giả thiết rằng bạn dịch từ tiếng Nhật ra / còn mình thì dịch từ bản tiếng anh sang. Nên ai biết được. Dù sao... Dịch ổn. Ủng hộ bạn.