Viên Đá Lửa

blaster
· 18/1/2018

Một chàng trai đi lên núi để bắt Pokemon hiếm, nhưng lúc đó anh ta tình cờ thấy được viên đá lửa và lấy nó, nhưng anh chàng đã dính phải lời nguyền từ viên đá đó biến anh ta thành một chú Pokemon tiến hóa hệ lửa Arcanine.

31,049 view

0

·


1 - 8

2

3

4

5

6

7

8

1 - 8