Động Vật Đầu Tiên 1.6 - Trang 2

Động Vật Đầu Tiên 1.6 - Trang 3

Động Vật Đầu Tiên 1.6 - Trang 4

Động Vật Đầu Tiên 1.6 - Trang 5

Các truyện tương tự

Houseguests

Bara · Tiếng Anh · Một kỳ (One shot)
cover

  • avatar  @gnar
    24 ngày trước

    tui ko hiểu ông nói gì ở cái lời nói cuối truyện luôn :)