Trang 1 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 2 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 3 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 4 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 5 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 6 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 7 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 8 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 9 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 10 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 11 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 12 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 13 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 14 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 15 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 16 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 17 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 18 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 19 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 20 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 21 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 22 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 23 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 24 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 25 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 26 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 27 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 28 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

Trang 29 - Lịch Sử Đăng Tải (- Takaku Nozomu) - Truyện tranh Gay

creator's credit manga

Lịch Sử Đăng Tải

Việt Bara

32,228 view

Câu chuyện kể về hồi ức của ông chủ vựa gạo tên là Tachiba Koushiro. Anh ấy nhớ lại những khoảnh khắc mà anh đắm chìm trong các cuộc làm tình cùng với những người đàn ông xa lạ mà anh chưa từng gặp. Dục tính của anh, cộng với bản năng của mình, anh ấy như là một con “sâu dâm” hoạt động không ngừng nghỉ và cuối cùng anh ấy cảm thấy cắn rứt vì điều đó.

Báo cáo