isudeemo0taku
800 điểm

Dropnick

Tổng lượt đọc truyện: 227687
Tổng lượt bình luận: 607
Tổng truyện đã đăng: 23


Tác giả
Kumagaya Shin · Kumagaya Shin ·

Tags
#Funny · #Bara · #Furry · #No sex · #Shounen Ai ·