Gyaku720 điểm

KHI NÀO RẢNH THÌ MÌNH DỊCH TIẾP.

Tổng lượt đọc truyện: 527027
Tổng lượt bình luận: 41
Tổng truyện đã đăng: 18


Tác giả
Ichikawa Kazuhide · Ichikawa Kazuhide · Ichikawa Kazuhide · Ichikawa Kazuhide ·

Tags
#hài hước · #Cơ bắp · #Bara/Muscle · #Bara · #Cha con ·