Zero590 điểm

Bắt đầu dịch lại từ từ ≧◡≦

Tổng lượt đọc truyện: 160879
Tổng lượt bình luận: 19
Tổng truyện đã đăng: 17


Tác giả
Senmatsu Chaya (Kamado) · Senmatsu Chaya (Kamado) · Senmatsu Chaya (Kamado) ·

Tags
#Furry · #Hardcore · #Dễ thương Furry · #Bara/Muscle · #Yaoi ·