Risou
770 điểm

Tổng lượt đọc truyện: 503473
Tổng lượt bình luận: 7
Tổng truyện đã đăng: 16


Tác giả
Shiogochi · Shiogochi · Shiogochi ·

Tags
#Furry · #Dễ thương Furry · #Shota · #Dễ thương · #Yaoi ·