matrixThích Anime, nghe nhạc US-UK-Anime. Khoái nhất các bộ phim US. Yêu Mèo và Cú Mèo.