Trang chủHotTác giảTag

Pure Emerald Translation Team
520 điểm

Đây là tài khoản chính thức của nhóm dịch Ngọc Lục Bảo, nhóm mình sẽ tự đăng truyện bằng tài khoản này (VUI LÒNG ĐỪNG ĐĂNG LẠI MÀ KHÔNG ĐỂ CREDIT DÙM NỮA). Ai muốn đăng lại truyện ở web khác làm ơn liên lạc Facebook báo một tiếng MÌNH sẵn sàng nén lại ảnh full HD tặng các bạn nếu làm theo yêu cầu bọn mình đưa ra về vụ credit nha. liên lạc

Tổng lượt đọc truyện: 423565
Tổng lượt bình luận: 4
Tổng truyện đã đăng: 13