Secret_Base3280 điểm

Kín 93, đọc trans được Anh và Trung giản thể, khẩu vị rộng nhưng phải hợp nét vẽ mới đọc. Đa phần truyện/ảnh mình đăng thì nhẹ nhất là rape, nặng hơn có SM hoặc Guro, mong mọi người không kì thị :D