by-yrfodf40 điểm

Rảnh thì lôi truyện jap or eng ra dịch,thích thể loại Fr vs cute các kiểu,nhớ like và comment nếu cảm thấy thích truyện dịch nhé!