Việt Bara760 điểm

Việt Bara được thành lập nhằm mục đích tập trung vào dịch những bộ truyện tranh thể loại bara. Nhóm mình đã và đang thực hiện việc này không vì lợi nhuận, mà vì mục đích chia sẻ tình yêu cho những bạn có cùng niềm đam mê yêu thích truyện tranh Bara.

Tổng lượt đọc truyện: 659296
Tổng lượt bình luận: 109
Tổng truyện đã đăng: 19


Tác giả
Ikuta Mugi · Herb Mandu · Herb Mandu · Gakuranman ·

Tags
#Bara · #Hardcore · #Muscle · #Bạo dâm · #Nhiều kỳ ·