Kiyoshi @sarutobi

Về bản thân: Trình độ tiếng anh của mình cũng chỉ vừa mới vào lớp 12 thôi. Nếu có chút sai sót thì nhắm mắt bỏ qua đi. Vậy thì mình sẽ dịch tiếp, Okay!

Facebook: "

11

Truyện đã đăng

290323

Lượt đọc truyện

1927

Lượt xem
trang cá nhân