Gyaku @sarutobi

Về bản thân: KHI NÀO RẢNH THÌ MÌNH DỊCH TIẾP. (À! MÌNH CHỈ DỊCH THỂ LOẠI "BARA" THÔI.)

Facebook: "

11

Truyện đã đăng

328015

Lượt đọc truyện

2344

Lượt xem
trang cá nhân