gaitako @gaitako

Về bản thân: Khẩu vị đa manga dạng (cốt là hợp nét vẽ).....

Facebook: www.facebook.com/gaitako"

Website: baratako.tumblr.com

25

Truyện đã đăng

754906

Lượt đọc truyện

9688

Lượt xem
trang cá nhân