Pure Emerald Translation Team @pureemeraldteam

Về bản thân: Đây là tài khoản chính thức của nhóm dịch Ngọc Lục Bảo, nhóm mình sẽ tự đăng truyện bằng tài khoản này (VUI LÒNG ĐỪNG ĐĂNG LẠI MÀ KHÔNG ĐỂ CREDIT DÙM NỮA). Ai muốn đăng lại truyện ở web khác làm ơn liên lạc Facebook báo một tiếng MÌNH sẵn sàng nén lại ảnh full HD tặng các bạn nếu làm theo yêu cầu bọn mình đưa ra về vụ credit nha. liên lạc

Facebook: facebook.com/pureemerald"

Website: pureemerald.wordpress.com

13

Truyện đã đăng

360480

Lượt đọc truyện

1315

Lượt xem
trang cá nhân