Gray-Kun @GrayBuster

Về bản thân: 95, cent, kín, thanh niên kĩ tính, yolo. Thích các bộ nét vẽ đẹp, có các tag bara/school/straight/BDSM. Không quá nặng, không quá biến thái.

1

Truyện đã đăng

60273

Lượt đọc truyện

302

Lượt xem
trang cá nhân