Toru @toru2k4

Về bản thân: Mình thẳng không gay nhé! Mình chỉ đọc truyện này cho vui thôi!!!

Facebook: www.facebook.com/toru.masanori.5"

Website: www.facebook.com/Naruto-Family-1214544028635981/

1

Truyện đã đăng

12912

Lượt đọc truyện

49

Lượt xem
trang cá nhân