Truyện Tranh Gay

Đăng truyện

Hot trong ngày


  RPPP – Batman Ngoại Truyện

  Trại buddy phần 2

  Mùa hè nóng bỏng

  Trại buddy phần 1

  Kami-machi Danshi Pakopako Bitch Haiku

  ( Club Z ) Bí mật tại công viên

  Ảnh cảnh sát

  Trại buddy phần 3

  Yi và Guang 1

  Slave Boys 2

Truyện Hot trong tuần


  Bãi Biển Mùa Hè 🏝🏖

  Yêu từ cái nhìn đầu tiên

  Kami-machi Danshi Pakopako Bitch Haiku

  Yi và Guang 1

  RPPP – Batman Ngoại Truyện

  Drugless Sex

  Anh trai thơ ngây

  Đáng đời mày! 1

  Sự nhục nhã của Law 💩

  Slave Boys 2

Truyện Hot trong Tháng


  Kami-machi Danshi Pakopako Bitch Haiku

  Yi và Guang 1

  Yêu từ cái nhìn đầu tiên

  RPPP – Batman Ngoại Truyện

  Anh trai thơ ngây

  Slave Boys 2

  Bãi Biển Mùa Hè 🏝🏖

  Rom

  Vui hè tập thể

  Đáng đời mày! 1